Beschermheer & Beschermvrouwe

prof. dr. Marco B.M. Loos

Marco Loos heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2002 tot 2004 werkte hij als universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2005 is hij als hoogleraar verbonden aan deze universiteit. Van 2007 tot en met 2009 was hij voorzitter van de Afdeling Privaatrecht A en vanaf 2004 is hij voorzitter van de Opleidingscommissie (Nederlandstalige) Masters van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Dhr. Loos publiceert regelmatig op het gebied van het contractenrecht, consumentenrecht en het Europees privaatrecht.

loos-m-b-m

 

mw. dr. A.E. (Marieke) Oderkerk

Marieke Oderkerk heeft Nederlands Recht en Italiaanse taal- en letterkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. In 1999 promoveerde zij op een onderwerp met betrekking tot de methodologie van de rechtsvergelijking. Sinds oktober 2000 is zij universitair docente bij de leerstoelgroep internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking en sinds 2010 is zij universitair hoofddocente bij deze leerstoelgroep. Daarnaast was zij van 2005 tot 2007 onderzoekscoördinator van het Amsterdams Instituut voor Privaatrecht. En maakt zij sinds 2009 deel uit van het Centre for the Study of European Contract Law.

Mevr. Oderkerk is raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam en medewerker Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht en Groene Serie Personen- en Familierecht.

oderkerk

 

Bestuur

Voorzitter: Natasja Slinger
Secretaris: Dyanne van Wurmond
Penningmeester: Lotte Kramer
Assessor: Mieke van der Meulen

Social Media
Contact

Studievereniging Bona Fide
Roeterseilandcampus, Gebouw A

Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam

Postbus 1030, 1000 BA Amsterdam

secretaris@studieverenigingbonafide.nl

KvK-nummer: 62362623