Beschermheer & Beschermvrouwe

prof. dr. A.A.H. van Hoek

Aukje van Hoek is in december 2009 benoemd als hoogleraar Internationaal Privaatrecht en Burgerlijk Procesrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Voor haar benoeming was Aukje universitair hoofddocent Europees recht aan de Universiteit van Tilburg. In 2008-2009 bekleedde zij daar de Jean Monnet leerstoel Transnational Social Justice and European Integration. Ze werkte eerder als senior onderzoeker bij het Centrum voor Rechtshandhaving en Europese Integratie van de Universiteit Utrecht en in diverse functies aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA. Van Hoek is raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof in Den Bosch.

Van Hoek is co-editor van meerder boeken en publiceerde in diverse wetenschappelijke tijdschriften, zoals de Utrecht Law Review, het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht en het Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Privaatrecht.

hoek-a-a-h-van

prof. dr. Marco B.M. Loos

Marco Loos heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2002 tot 2004 werkte hij als universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2005 is hij als hoogleraar verbonden aan deze universiteit. Van 2007 tot en met 2009 was hij voorzitter van de Afdeling Privaatrecht A en vanaf 2004 is hij voorzitter van de Opleidingscommissie (Nederlandstalige) Masters van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Dhr. Loos publiceert regelmatig op het gebied van het contractenrecht, consumentenrecht en het Europees privaatrecht.

loos-m-b-m

Bestuur

Voorzitter: Jennifer Lustig
Secretaris: Natasja Slinger
Penningmeester: Samantha van Dijk
Assessor: Claudia Knoben

Social Media
Contact

Studievereniging Bona Fide
Roeterseilandcampus, Gebouw A

Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam

Postbus 1030, 1000 BA Amsterdam

secretaris@studieverenigingbonafide.nl

KvK-nummer: 62362623