Beschermheer & beschermvrouwe

prof. dr. Marco Loos

Marco Loos heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2002 tot 2004 werkte hij als universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2005 is hij als hoogleraar verbonden aan deze universiteit. Van 2007 tot en met 2009 was hij voorzitter van de Afdeling Privaatrecht A en vanaf 2004 is hij voorzitter van de Opleidingscommissie (Nederlandstalige) Masters van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Dhr. Loos publiceert regelmatig op het gebied van het contractenrecht, consumentenrecht en het Europees privaatrecht.

loos-m-b-m

mr. dr. Sasha Tamboer

Sasha Tamboer behaalde in 2004 haar doctoraal Nederlands Recht aan de  Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie het privaat- en consumentenrecht.
In november 2005 is zij aangesteld als docente bij de afdeling Privaatrecht A van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA. En sinds augustus 2006 als junior docent-onderzoeker bij de afdeling Privaatrecht A en het onderzoeksinstituut Amsterdams Instituut Privaatrecht. Tevens is zij vanaf 2007 coördinator van de Master Privaatrechtelijke rechtspraktijk.

Mr. Dr. Tamboer heeft haar proefschrift geschreven over de klachtplicht. De titel daarvan luidt als volgt: ‘De klachtplicht bij non-conformiteit in het Nederlandse en Europese contractenrecht’. Hierin gaat ze onder andere in op vragen als: hoe is de klachtplicht in het Nederlandse en Europese contractenrecht geregeld? En welke rol dient een dergelijke klachtplicht in het (in ontwikkeling zijnde) Europees contractenrecht te spelen?

Tot slot is mr. dr. Tamboer lid van de Ius Commune onderzoekschool.

Schermafbeelding 2022-11-16 om 16.42.35

Bestuur

Voorzitter: Isabella Maduro

Secretaris: Sophie Veltenaar

Assessor: Lucia Blom

 

Social Media
Contact

Studievereniging Bona Fide
Roeterseilandcampus, Gebouw A

Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam

Postbus 1030, 1000 BA Amsterdam

studieverenigingbonafide@gmail.com

KvK-nummer: 62362623