Raad van advies

Het bestuur van 2022-2023 heeft de volgende oud-bestuurders van Studievereniging Bona Fide aangesteld als leden van de Raad van Advies voor het jaar 2022-2023.

De Raad van Advies heeft als doel het bestuur bij te staan met gevraagd en ongevraagd advies en functioneert tevens als klankbord voor het huidige bestuur. Dit advies strekt zich uit over de doelstellingen van Bona Fide in de ruimste zin van het woord.

Leden van de Raad van Advies:
Natasja Slinger
Dyanne van Wurmond
Lotte Kramer
Mieke van der Meulen

Bestuur

Voorzitter: Isabella Maduro

Secretaris: Sophie Veltenaar

Assessor: Lucia Blom

 

Social Media
Contact

Studievereniging Bona Fide
Roeterseilandcampus, Gebouw A

Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam

Postbus 1030, 1000 BA Amsterdam

studieverenigingbonafide@gmail.com

KvK-nummer: 62362623